Alle innlegg av Barnas Håp

Barnas Håp er en ideell forening som ble stiftet i 2009. Barnas Håp's formål er å bygge hus og skoler, og utvikle bærekraftig jordbruk for foreldreløse barn i Afrika. I tillegg arbeider vi for å bygge opp kompetanse for forebyggende og kurativ behandling i de samme områdene.

Fosterhjemprosjektet i Malawi går fremover

Barnas Håp støtter nå 50 familier med til sammen 283 barn i området rundt Matete i Malawi. De fleste er familier, som har tatt til seg foreldreløse barn.

De utvalgte fosterfamiliene får hjelp til å ha et barn boende hjemme hos seg. Familien får støtte til å gi barnet skolegang, fremtidig utdanning, klær, mat og andre daglige utgifter.

Fosterfamiliene følges tett opp av et lokalt team i Malawi. En kvinnelig koordinator, Irene Nkhata, organiserer oppfølgingen av familiene.