Alle innlegg av Barnas Håp

Barnas Håp er en ideell forening som ble stiftet i 2009. Barnas Håp's formål er å bygge hus og skoler, og utvikle bærekraftig jordbruk for foreldreløse barn i Afrika. I tillegg arbeider vi for å bygge opp kompetanse for forebyggende og kurativ behandling i de samme områdene.

Afrikas Sykler

Den knirker og den knaker. Den har bare to hjul og punkterer ofte. Men den kan forandre livet til en familie.

 

En typisk afrikansk sykkel har dobbel overramme og bagasjebærer både foran og bak. Den kan bære tre mann eller 200 kg. Den varer tydeligvis evig, selv om den konsekvent kjøres uten smøring. Det knirker og det knaker så det gjør vondt langt inn i sjelen på en norsk syklist.

 

 

 

 

Sykkelen har stor betydning for transporten i lokalmiljøet. Den tar seg greit fram på dårlige veier og den gjør det mulig å transportere varer over flere mil på en dag. Det er ønskelig at flere familier får råd til dette. På lengre sikt ønsker Barnas Håp å se på mulighetene for å skaffe flere sykler. Og kanskje en oljekanne på deling også.

Fosterhjemprosjektet i Malawi går fremover

Barnas Håp støtter nå 50 familier med til sammen 283 barn i området rundt Matete i Malawi. De fleste er familier, som har tatt til seg foreldreløse barn.

De utvalgte fosterfamiliene får hjelp til å ha et barn boende hjemme hos seg. Familien får støtte til å gi barnet skolegang, fremtidig utdanning, klær, mat og andre daglige utgifter.

Fosterfamiliene følges tett opp av et lokalt team i Malawi. En kvinnelig koordinator, Irene Nkhata, organiserer oppfølgingen av familiene.